21 November 2019
Ankara University Institute of Accelerator Technologies
Europe/Istanbul timezone

Ülkemizin ilk ulusal hızlandırıcı tabanlı araştırma altyapısı olan Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA, https://tarla.org.tr/), bünyesinde üretilen yüksek akım ve enerjili elektron demeti ve bu demet ile üretilen ikincil ışınımlar ile birlikte ülkemizin ve bölgemizin ilk hızlandırıcıya dayalı araştırma altyapısı olma yolunda kurulumu devam eden bir tesistir.

2020 yılından başlayarak kademeli olarak çalışır hale gelmesi amaçlanan bu tesis Türkiye’nin ileri araştırma alanında dünya haritasında yer almasını sağlayacaktır. Tesisin bu özelliğinden ve bünyesinde barındırdığı disiplinlerarası ileri teknolojik araştırma olanaklarından yola çıkarak TARLA'nın 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında değerlendirilmeye uygun bulunmuştur.

Kurulumu devam eden ve referans değeri oldukça yüksek olan tesisin çok sayıdaki donanımı halen temin aşamasında olup,  orta-yüksek ve yüksek teknolojik makine teçhizat, yazılım ve donanımların birçoğunun yerli firmalarımızdan temin edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda tesisin ihtiyaç duyduğu ve yerli olarak imal edilebilecek ürünlerin anlatılacağı, tesisin özellikle ileri mühendislik altyapısından özel sektörün nasıl faydalanacağı konuları hakkında bilgi alışverişinin yapılacağı bir günlük çalıştay amaçlanmaktadır.

Ülke ve bölge kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla önerilen TARLA’da hızlandırıcıdan elde edilecek ikincil demetlerin uygulama istasyonları tasarım aşamasındadır ve bu istasyonların akademik çalışmaların yanı sıra endüstriyel uygulamalara da elverişli olarak yapılandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda toplantıda deney istasyonlarının ve altyapının yapılandırılmasında özel sektör ile bilgi alışverişi yapılacaktır.

DUYURU: Etkinlik Yeri Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü'dür.

Adres: Ankara Üniversitesi 50. Yıl (Gölbaşı) Kampüsü

           Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

           06830, Gölbaşı, Ankara

Not: 09:00-10:00 arası kayıt kabul işlemleri yapılacaktır.

 

Starts
Ends
Europe/Istanbul
Ankara University Institute of Accelerator Technologies
Engin Arık Meeting Room

Dr. Özlem Karslı

Dr. Hatice Yılmaz Alan