2-7 July 2018
HTE / TARLA
Europe/Istanbul timezone

Etkinliğin Konusu

TFD XII. Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu (UPHDYO XII.) Etkinliğinin Konusu:

Hızlandırıcı teknolojilerinin ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamış olması, konu ile ilgili projelerin kurulmaya başlanması ile ciddi bir insan gücü açığını ortaya çıkarmıştır. TFD XII. Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu'nun amacı, günümüzde yenilikçi teknolojinin ortaya çıkmasında ve teknolojinin yönlendirilmesi konusunda öncü rol oynayan, aynı zamanda ülkemizde de kalkınmada öncelikli alanlar arasında yerini almış olan hızlandırıcı teknolojileri konusunda nitelikli insan gücü sayısını ve yeni neslin konuya ilgisini artırmaktır. İhtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünün karşılanması için, ülkemiz genelinde ulusal kapsamlı ve geniş katılımlı bir yaz okulu düzenlenerek hızlandırıcıların ve bağlı teknolojilerin lisans yeni mezun ve bitirme durumunda olan yeni nesil gençlere tanıtımının sağlanarak yaygınlaştırılması ve bu vesileyle bu alana insan kaynağı temininin sağlanması amaçlanmaktadır.

TFD XII. Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu kapsamında, ulusal ve uluslararası nitelikte çalışmakta olan uzmanlar ve akademisyenler tarafından, hızlandırıcı fiziği için altyapı niteliğinde olan teorik genel fizik konuları (parçacık fiziği, elektromanyetik teori, görelilik kavramı, demet dinamiği,vb.), hızlandırıcı teknolojileri ve bağlı yan teknolojileri konularında (ultra yüksek vakum, mıknatıslar, yüksek frekanslı radyofrekans/mikrodalga üretim ve iletimi, vb.) uygulamalı eğitim verilecektir. Bunların yanı sıra hızlandırıcı türleri ve hızlandırıcı tabanlı ışınım kaynakları ile kullanım potansiyelleri hakkında eğitimler de okulun içeriğine dâhil edilmiştir Ayrıca derslerin tamamlanmasının ardından kurulumu devam eden ve aynı zamanda kullanıcıya yönelik ülkemizin ilk hızlandırıcı tesisi olma özelliğine sahip Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) tesisi gezdirilerek bu tür tesislerin özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×