2-7 July 2018
HTE / TARLA
Europe/Istanbul timezone

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Pervin ARIKAN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer YAVAŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan ÇAKIR (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Saleh SULTANSOY (TOBB ETU)

Prof. Dr. Latife ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Erkcan ÖZCAN (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. İlkay TÜRK ÇAKIR (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Gökhan ÜNEL (UCI, CERN)

Doç. Dr. Zafer NERGİZ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Dr. Öğr. Üyesi Avni AKSOY (Ankara Üniversitesi)

Dr. Öznur APSIMON (The University of Manchester & The Cockcroft Institute of

Accelerator Physics and Technology)