2-7 July 2018
HTE / TARLA
Europe/Istanbul timezone

Düzenleme Kurulu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Avni AKSOY (Ankara Üniversitesi)

Dr. Özlem KARSLI (Ankara Üniversitesi)

Dr. Çağıl KADEROĞLU (Ankara Üniversitesi)

Dr. Melike KAYA (Ankara Üniversitesi)

Öğr. Gör. Çağlar KAYA (Ankara Üniversitesi)

Denizhan ERENLER (Ankara Üniversitesi)

Ayşe Nilay BOZDAĞ (Ankara Üniversitesi)

Yağmur ÖZDEMİR (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İlkay TÜRK ÇAKIR (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Zafer NERGİZ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)