Ulusal Proton Hızlandırıcıları Çalıştayı

Turkey
TAEK-SANAEM

TAEK-SANAEM

Sarayköy, Ankara
 • Thursday, 18 April
  • 08:30 09:00
   Kayıt
  • 09:00 09:30
   Açılış Konuşması: Ali TANRIKUT
  • 09:30 10:00
   TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi: Alper Nazmi YÜKSEL
  • 10:00 10:30
   Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi: Ömer YAVAŞ
  • 10:30 11:00
   THM Proton Hızlandırıcısı Genel Durum: Latife ŞAHİN YILMAZ
  • 11:00 11:30
   THM Proton Hızlandırıcısı WBS Yapısı: Ela GANİOĞLU
  • 11:30 11:45
   Çay ve Kahve arası 15m
  • 11:45 12:15
   Proton Hızlandırıcılarında İyon Demeti Analizleri: Emel ALGIN
  • 12:15 12:45
   99Mo ve 225Ac İçin Proton Hızlandırıcısına Dayalı Farklı Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi: Abdullah AYDIN
  • 12:45 13:15
   Proton Hızlandırıcılarına Dayalı Nötron Kaynakları: Veli YILDIZ
  • 13:15 14:00
   Öğle Yemeği 45m
  • 14:00 14:30
   Parçacık Hızlandırıcıları, Toryum ve Türkiye’nin Enerji Problemi: Saleh SULTANSOY
  • 14:30 15:00
   TAEK SANAEM PHTde Saçılmalı Demet Hattı: Bilge DEMİRKÖZ
  • 15:00 15:30
   Demet Dinamiksel Parametrelerin Solenoid ve Kuadrupoldeki Gelişimi: Hasan Fatih KIŞOĞLU
  • 15:30 15:45
   Çay ve Kahve Arası 15m
  • 15:45 16:15
   THM PHT LEBT Solenoid Magnet Tasarım Çalışmaları: Fatma Çağla ÖZTÜRK
  • 16:15 16:45
   Proton Terapi Teknikleri: Bahar DİRİCAN
  • 16:45 17:15
   1 - 30 MeV’lik Proton Hızlandırıcısının Uygulama Alanlarına Ait Bazı Önemli Parametrelerin, Geliştirilen Yeni Formüller İle İncelenmesi: Sinan YAŞAR
  • 09:00 09:30
   Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Radyofarmasötik Kimya Ar-Ge Çalışmaları: Perihan ÜNAK
  • 09:30 10:00
   Siklotron Ürünü Radyonüklidler ile Radyoişaretli Nanoparçacıkların Sentezi: Çiğdem İÇHEDEF
  • 10:00 10:30
   Çok düşük enerjilerde Hızlandırıcı kullanımı ile oluşturulan nükleer reaksiyonların metalik örgüye bağlı yapısının incelenmesi ve uygulama alanları: Ali İhsan KILIÇ
  • 10:30 11:00
   Radyasyon Zırhlamada Nano-Bor Katkılı Polimer Kompozit Malzemeler: Oktay BAYKARA
  • 11:00 11:15
   Nükleer Tıpta Kullanılan 61,64,67Cu Radyoizotoplarının Üretiminin (p,α) Reaksiyon Tesir Kesiti: Sibel AKÇA
  • 11:15 11:30
   Çay ve Kahve Arası 15m
  • 11:30 13:00
   Poster Sunumları (9 Adet)
  • 13:00 14:00
   Öğle Yemeği 1h
  • 14:00 17:00
   Değerlendirme
  • 17:00 17:15
   Kapanış
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×