Etkinliğin Konusu

Ülkemizde hızlandırıcı teknolojilerinde ciddi oranda nitelikli insan açığı bulunmaktadır. Amacımız, geleceğin bilim insanlarını yetiştiren fizik öğretmenlerinin parçacık fiziği ve hızlandırıcı teknolojileri hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak, Fizik Öğretim Programı'nda yer alan parçacık fiziği dersleri için etkinlikler geliştirilmesi ve öğrencilerin hızlandırıcı fiziğine olan ilgilerinin artırılarak gelecek planlamalarında hızlandırıcı teknolojilerinin de yer almasının sağlanmasıdır.

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli orta öğretim son sınıf parçacık fiziği dersi veren fizik öğretmenleridir. Hızlandırıcı teknolojilerinin disiplinlerarası bir bilim dalı olması sebebiyle, teorik genel fizik konuları (temel matematik ve matrisler, parçacık fiziği, elektromanyetik teori, görelilik kavramı, demet dinamiği, vb.) ile hızlandırıcı ve ışınım kaynağı teknolojileri (enine ve boyuna demet dinamiği, RF yapılar, SR ve FEL fiziği, vb.) ve bağlı yan teknoloji konuları (ultra yüksek vakum, mıknatıslar, yüksek frekanslı radyofrekans/mikrodalga üretim ve iletimi, kriyojeni (soğubilim), algıç (dedektör) fiziği ve bilgisayarlı uygulamaları vb.), çalışma konuları arasında yer almaktadır. Hızlandırıcı teknolojileri temelde fizik bilimi ile ilintili olduğundan, yeni nesil gençlerin eğiticileri olan orta öğretim fizik öğretmenleri, öğrencilere hızlandırıcı fiziği ve bağlı teknolojilerinin farkındalığını oluşturmaları açısından en etkin bağlantı aracı olarak değerlendirilmektedir.

Amaç temel olarak orta öğretim seviyesindeki öğrencilerin hayal dünyasında karmaşık ve anlaşılmaz görünen fizik biliminin eğitici görseller, deney düzenekleri ve animasyonlar, argümantasyon, vb. yöntemler kullanılarak aslında ne kadar anlaşılabilir olduğunun farkettirilerek, ülkemizde öğrenciler arasında yaygın bir inanış olan “FİZİK DERSİ ZOR / ANLAŞILMAZ” tabusunun yıkılmasının sağlanmasıdır. Hedef kitlenin orta öğretim fizik öğretmenlerinden oluşması, bu inanışa sahip öğrencilere erişimi kolaylaştıracak, bu vesileyle orta öğretim seviyesinden itibaren hızlandırıcı teknolojilerine dair farkındalığın artırılarak bu alanda ülkemizdeki yetişmiş insan sayısının arttırılmasına yönelik bir adım atılmış olacaktır.