14-19 September 2020
HTE / TARLA
Europe/Istanbul timezone

Etkinliğin Konusu

TFD XIV. Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu (UPHDYO XIV.) Etkinliğinin Konusu:

Ülkemizde hızlandırıcı teknolojilerinde ciddi oranda insan gücü açığı bulunmaktadır. TFD XIV. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu'nun amacı, yetişmekte olan genç öğrenci ve araştırmacıların konuya ilgisini çekerek yenilikçi teknolojilerin kaynağı olan hızlandırıcı teknolojileri konusunda ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücünü artırmaktır. Bu sebeple, geniş kapsamlı ve mümkün olduğunca ülke geneline yayılmış bir yaz okulu düzenlenerek hızlandırıcıların ve bağlı teknolojilerin lisans yeni mezun ve bitirme durumunda olan gençlere tanıtımının yapılması ve bu teknolojiler için gerekli insan kaynağı potansiyelinin yaratılması amaçlanmaktadır.

TFD XIV. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Dedektörleri Yaz Okulu kapsamında, ulusal ve uluslararası tanınmış kurumlarda çalışan konusunda uzman araştırmacılar ve akademisyenler tarafından, hızlandırıcı fiziğinin temelini oluşturan teorik genel fizik konuları (temel matematik ve matrisler, parçacık fiziği, elektromanyetik teori, görelilik kavramı, demet dinamiği, vb.), hızlandırıcı ve ışınım kaynağı teknolojileri (enine ve boyuna demet dinamiği, RF yapılar, SR ve FEL fiziği, vb.) ve bağlı yan teknolojiler konularında (ultra yüksek vakum, mıknatıslar, yüksek frekanslı radyofrekans/mikrodalga üretim ve iletimi, kriyojeni (soğubilim), algıç (dedektör) fiziği ve bilgisayarlı uygulamaları vb.) uygulamalı eğitim verilecektir. Ayrıca, hızlandırıcı türleri ve hızlandırıcılara dayalı ışınım kaynakları ile uygulamaları hakkında eğitimler de okulun içeriği kapsamındadır. Derslerin tamamlanmasının ardından yapılacak tesis gezisinde, Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) tanıtılarak bu tür hızlandırıcı tesislerinin özellikleri hakkında bilgi verilecektir.